PSİKOTERAPİ

Psikoterapi, psikiyatri uzman doktoru eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme ile sonuçlanan profesyonel konuşma tedavisidir.
Psikoterapinin hedefi, günlük hayatta yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili deneyim kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızda değişiklikler meydana getirmek için motivasyonunuzu arttırmayı ve bu değişiklikler için uygun koşulları ve yolları bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar. Psikoterapi özellikle Bilişsel Davranış terapileri , aile terapileri , danışmanlık terapileri , cinsel terapiler ve psikoterapide bütüncül yaklaşım bazılarıdır.
Bilişsel davranış terapiler ; depresyon OKB panik bozukluğunda etkili bir tedavi yöntemidir. Hastanın motive olması ve tedaviye katılımı ile tedavi şansımız daha yüksektir. Tek başına ilaç tedavisi yada tek başına bilişsel davranış terapi uygulanabildiği gibi ikisi birliktede uygulanırsa iyileşme oranı daha yüksektir. Aile ve Eş terapisi Cinsel Terapiler Psikiyatrik Danışmanlık Psikoterapide Bütüncül Yaklaşım