Uzm. Dr. Özden POLATÖZ Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (AMATEM) kuruluşunda yer aldı. 4 yıl boyunca AMATEM' de Sorumlu Hekim olarak görev yaptı.

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

“Bağımlılık ciddi bir hastalıktır. Bağımlılığa ilişkin beyinde birçok nörokimyasal, nörofizyolojik değişimler saptanmıştır. Bağımlılık tedavisi, belirli şemaları ve ilkeleri içeren kapsamlı bir protokol ile sağlanabilir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır. ”