FARMAKOTERAPİ

Farmakoterapi ; hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılması durumudur.
İnsan davranışlarını etkilemek için çeşitli maddeler eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen karışımlar hastalıklara karşı ilaç olarak kullanılmıştır.
Psikiyatrik muayenede ; Muayene durumu , Hastanın genel görünümü , Hastanın konuşma üslubu Hastanın hekimle ilişki kurma biçimi , Bilişsel yetileri, Düşünme durumu Davranışları Duygulanım ve duygudurum dikkate alınır.Gereken durumlarda psikiyatristiniz tedavinizde ilaç kullanımını da uygun gördüğünde bundan çekinmemelidir. Depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları gibi farklı psikiyatrik bozukluklarda ilaç kullanmak zorunlu olabilir.