PSİKİYATRİK MUAYENE

Genel Psikiyatride psikiyatrik bir tanının konulabilmesi için psikiyatri uzmanı hastanın ruhsal durum muayenesini yapar. Ruhsal durum muayenesi esnasında hastanın görüşme sırasındaki davranışlarını ve durumunu tanımlamak ve yorumlamak gerekir. Ruhsal Durum Muayenesi Kişinin Görüşme sırasındaki ruhsal işlevlerinin sistematik organizasyonu ve dokümantasyonudur. Psikiyatrik muayene hastanın kendisi veya yakınlarından alınan geçmişe ait bilgilerle genel fiziki muayene, laboratuar sonuçları ile birlikte değerlendirilebilir. Psikiyatrik muayenede ; Muayene durumu , Hastanın genel görünümü , Hastanın konuşma üslubu Hastanın hekimle ilişki kurma biçimi , Bilişsel yetileri, Düşünme durumu Davranışları Duygulanım ve duygudurum dikkate alınır.