Tik Bozukluğu

Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme gibi basit hareketler olabildiği gibi birçok istemsiz hareketin aynı anda ortaya çıktığı kompleks tiklerdir.

Genetik ve sosyal faktörler Stres, kaygı Aşırı kontrolcü, baskıcı tutum İlgi ve sevgi yetersizliği Sürekli çocuğa karşı davranışsal eleştiri Çocuğun kendi bireysel performasının üzerinde bir şeyler beklenmesi Arkadaşları ve kardeşiyle kıyaslanması Aile içi sorunlar ve problemler Kaygı veren, güvensiz bir ortam Kardeş kıskançlığı Çocuğun ailesinin sürekli çocuğun tikleri üzerine dikkat çekmesi

Ailelerin tik bozukluğu olan çocuklara sürekli uyarıda bulunmasının tik bozukluğunu ortadan kaldırmadığını ve sorunu daha karmaşık bir hale getirir. Çocuklar tiklerini kısa süreli durdurabilirler, baskılayabilirler. Örneğin bazen okulda hiç yapmayabilirler ya da ben istersem bunu yapmayabilirim diyebilirler. Bu söylemler aileleri yanıltabilmektedir. Bu durum ailelerde ‘Çocuk isterse tikini yapmaz, kasten yapıyor’ gibi bir algıya sebep olabiliyor. Fakat tikler kısa süreli bastırılabilir fakat uzun vadede bastırılamaz profesyonel dstek almak gereklidir.

“Çocuğun detaylı değerlendirilmesi, tiklerin altında yatan nedenlerin araştırılması, tik bozukluğuna eşlik eden herhangi bir başka durumun olup olmadığının saptanması çok önemlidir. ”